Taj Mahal pasijans | igrezacure&dečke

Taj Mahal pasijans

Učitavanje...Game description

Taj Mahal pasijans kombinacija je Klondikea i indijske strpljivosti. Pokušajte doći do svih karata do 4 glavna temelja od Acea do Kinga. Karte možete graditi na tablici prema dolje (osim u istoj boji), a možete i premještati sekvence. Ako je na stupcu tablice ostala 1 karta, tada kartica postaje zaštićena dok se zalihe (gore lijevo) ne potroše. Na tablici se ne može koristiti zaštićena karta. Kliknite na dionicu da biste dobili novu otvorenu karticu. Na prazan stupac tablice možete staviti bilo koju kartu (ili slijed). mobile