Pijesak.Nacrtaj | igrezacure&dečke

Pijesak.Nacrtaj

Učitavanje...Game description

Nacrtajte na pijesku tako da nekome možete napisati bilješku ili poruku na svojim ekranima, kao i pogodnu za sve, jer bi svoju vještinu skiciranja mogao razviti koristeći umjetnost pijeska na pijesku. Crtanje na pijesku ili skica Crtanje je najbolja fotografija za pojednostavljivanje korištenja i crtanje skice poput pijeska na plaži Nacrtajte na pijesku tako da nekome možete napisati bilješku ili poruku na svojim ekranima, kao i pogodno za sve jer bi svoju vještinu skiciranja mogli razviti pomoću umjetnosti pijeska na pijesku. Crtanje na pijesku ili crtanje na skici najbolja je fotografija za pojednostavljivanje Akcija, avantura, beba,mobile