Linije i blokovi | igrezacure&dečke

Linije i blokovi

Učitavanje...Game description

Tetris poput puzzle igre: Stvorite duge vodoravne ili okomite crte s linijama na padajućim blokovima. Napravite linije duljine 3 ili više kako biste ih uklonili. Uklonite onoliko linija koliko je naznačenog cilja da biste prešli na sljedeću razinu. Dodirnite blok da biste ga rotirali, dodirnite stupac da biste ga premjestili i povucite blok prema dolje. Također možete koristiti kontrole s desne strane područja za igru. mobile