Ekstremni blokovi | igrezacure&dečke

Ekstremni blokovi

Učitavanje...Game description

Stvorite vodoravne, okomite ili dijagonalne linije s linijama na padajućim blokovima. Stvorite linije duljine 3 ili više da biste ih uklonili. Uklonite onoliko linija koliko je naznačenog cilja da biste prešli na sljedeću razinu. Dodirnite blok da biste ga rotirali, dodirnite stupac da biste ga premjestili i povucite blok prema dolje. Također možete koristiti kontrole s desne strane područja za igru. mobile