Dnevno Binario | igrezacure&dečke

Dnevno Binario

Učitavanje...Game description

Svaki dan nove binarne slagalice u 4 veličine: 6×6, 8×8, 10×10 i 12×12. Koristite logiku za rješavanje zagonetki. Cilj igre je postaviti 0 ili 1 u svaku ćeliju koristeći slijedeća pravila: Ne smiju se smjestiti najviše dva ista broja izravno jedan pored drugog ili ispod njega. Svaki redak i svaki stupac moraju sadržavati onoliko nula koliko i jedan .Kombinacija nula i jedinica u svakom retku jedinstvena je. Isto se odnosi na svaki stupac. mobile